ORGANISASJONSKOMITE:


Leder:                                     Odd Runar Aslaksen                mail: aslaks@online.no

Teknisk komite:                   Per Rothli

Finanskomite:                     Erling Soldal

Filatelistisk komite:            Hallvard Slettebø

PR/Redaksjonskomite:     Bjørn Tore Moen

                                                Dag Aabjørnsrød

                                                Halvor Sagvolden

NF's representant              Frank Gilberg

Postverket:                           Arnfinn Skåle


Webredaktør:                      Jan Lauridsen                            mail: janlauridsen45@gmail.com